Anna Karenina

Režisors (Director/Режиссер): Joe Wright
Aktieri (Stars/Актёры): Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson
Žanrs (Genre/Жанр): drāma (drama/драма), romantiska filma (romance/романтический фильм)
Valsts (Country/Страна): Lielbritānija (UK/ Великобритания)
Gads (Year/Год): 2012
Atzīme (Rate/Оценка): 8/10


«LV» Anna Kareņina

Maz pazīstams režisors, kura filmu saraksts neiespaido un neliek domāt par pēkšņu šedevru radīšanu, tomēr ir spējis mani pārsteigt ar savu ideju par scenārija atainošanu. Es skatījos filmu un brīžiem likās, kas es esmu teātrī, izmantotās dekorācijas un šajā gadījumā to mazums ļoti labi pasvītroja scēnas dzidrumu, pēkšņa visu tēlu „sasalšana” pastiprināja galvenā varoņa emocijas, pat ja aktieris nav spējis to skaidri nospēlēt, apģērbs un tā daudzveidība šokēja. Man ļoti simpatizē veids, ar kādu režisors ir spējis izrādīt cieņu pret nemirstošu Ļ.Tolstoja darbu. Protams, filma tikai daļēji ataino visus varoņa pārdzīvojumus un domas, ir daži saraustīti, ne līdz galam saprotami izspēlēti momenti, arī ar Keiras darbu es neesmu pilnībā apmierināta, jo daudzus žestus un skatienus esmu novērojusi arī citās filmās, bet kopumā filma parāda pašu galveno – sabiedrības noteikumus un konfliktu starp paša vēlmēm un mēģinājumu iekļauties vai pakļauties sabiedrības uzskatiem. Ir vērts noskatīties!


«RUS» Анна Каренина

Мало известный режиссер, список которого не впечатляет и не заставляет думать о внезапном создание шедевра, всё же смог меня удивить идей об отображение сценария. Я смотрела фильм и порой мне казалось, что я в театре, использованные декорации и в этом случае их не большое количество очень хорошо подчеркнули чёткость сцены, внезапное замирание всех актёров усилила эмоции главного героя, даже если актёр не смог понятно их сыграть, наряди и их количество впечатляет. Мне очень симпатизирует способ с помощью которого режиссёр смог высказать свое уважение к не умирающей работе Л.Толстого. Конечно, фильм только частично отображает все эмоции и переживания главных героев, есть пару до конца не сыгранных моментов, с игрой Кейры я не вполне довольна, так как многие жесты и взгляды я уже видела в других фильмах, но в целом фильм отображает самое главное – правила общества и конфликт между своими желаниями и попыткой вписаться или подчинится мнению общества. Фильм стоит того чтобы посмотреть!

Advertisements