Wild

Režisors (Director/Режиссер): Jean-Marc Vallée
Aktieri (Stars/Актёры): Reese Witherspoon, Laura Dern, Gaby Hoffmann
Žanrs (Genre/Жанр): drāma (drama/драма), biogrāfija (biography/биография), piedzīvojumu filma (action/приключения)
Valsts (Country/Страна): ASV (USA/США)
Gads (Year/Год): 2015
Atzīme (Rate/Оценка): 7/10

Oskara nominācija kategorijā “labākā aktrise” (2015)! Nominated for Oscar in category “actress in leading role” (2015)! Номинация на Оскар в категории “лучшая актриса” (2015)!


«LV» Mežone

Es gaidīju kaut ko vairāk. Man likās, ka ir absolūti loģiski, ka meitēns, kam bijuši gana spēcīgi traģiski un dramatiski notikumi dzīvē, iziet ceļu, lai atkal to pārdzīvotu, lai atkārtoti kaut ko saprastu vai pilnīgi pieliktu pārdzīvojumam punktu. Es vairāk cienītu un cildinātu stāstu, ja galvenā varone pēc pārgājiena saprastu vairāk, nevis piedzīvotu vairāk. Nu, kā Jēzus savā pārgājienā, ja esam pavisam tieši. Galvenā aktrise nospēlēja labi, reālistiski, bet viendabīgi, un varbūt tāpēc konkurencē par Oskaru zaudēja Julianne Moore (filma Still Alice). Daudzi raksta, ka šī ir ļoti reālistiska filma un neliela daļa manis tam piekrīt, un tas ir pietiekami, lai teiktu, ka filma patiks visiem tiem, kas ir sevis paša meklējumos. Vienalga, vai ir bijuši smagāki vai vieglāki pārdzīvojumi, vai to nav bijis vispār, šķiet, katrs atradīs kaut kādu citātu vai skatienu, kas atbildēs uz kādu neatbildētu jautājumu. Filmā ir arī diezgan daudz skaistu dabas skatu, tā kā kopumā darbs attaisno cerības – tu ej pārgājienā un tu kaut ko saproti, jo daba tev liek atvērt acis uz plašo pasauli, kurā pats sev nosaki robežas. Stabils 7!


«EN» Wild

I waited for something more. I thought that it’s absolutely logical that a girl, who had powerful tragic and dramatic events in her life, goes trough the way to feel again everything, to understand something or to completely finish her past-life experience. I would respect and glorify the story more if the main actress would understand more not just experience it. I mean, like Jesus in his way, if we are saying it straight. The main actress played well, realistic but uniformly, and maybe therefore she lost the Oscar to Julianne Moore (movie Still Alice). Most of reviewers say that movie is very realistic and a small part of me agrees to that, and that’s enough to say, that people who are searching themselves will love the movie. And no matter if you had heavier or lighter experiences, or none of them, it seems that everyone will find a phrase or a glance that will answer on an unanswered question. There are a lot of nature sights so overall the work justifies expectations – you go hiking and you understand something because nature causes you to open eyes on the wide world in which you define your own boundaries. Stable 7!


«RUS» Дикая

Я ждала чего-то больше. Мне показалось абсолютно логично, что девчонка, у которой в жизни произошли трагические и драматические событие, проходит дорогу, чтобы еще раз пережить события, чтобы еще раз что-то понять или просто поставить точку пережитому. Я больше бы уважала и хвалила историю если бы главная героиня после похода поняла бы больше, а не пережила бы больше. Ну, как Иисус в своём походе, если уж совсем в лоб говорить. Главная героиня сыграла хорошо, реалистично, хоть и однообразно, и может поэтому в конкуренции за Оскар проиграла Julianne Moore (фильм Всё ещё Э́лис). Многие пишут, что фильм очень реалистичен и частичка меня согласна с этим, и этого достаточно, чтобы сказать, что фильм понравится всем тем, кто находится в поисках себя. Всё равно были ли более или менее тяжелое переживания, или их не было вообще, кажется, что любой найдет какую-нибудь цитату или взгляд, который ответит на какой-нибудь неотвеченный вопрос. В фильме так же и много красивых пейзажей, так что в целом работа оправдывает надежды – ты идёшь в поход и ты что то понимаешь, так как природа открывает тебе глаза на широкий мир, в которым ты сам ставишь себе границы. Стабильная 7!

Advertisements

Baby Driver

Režisors (Director): Edgar Wright
Aktieri (Stars): Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James
Žanrs (Genre): trilleris (action)
Valsts (Country): Lielbritānija (UK), ASV (USA)
Gads (Year): 2017
Atzīme (Rate): 7/10


«LV» Zaļknābis pie stūres

Izskatās, ka pasaule ir izbadējusies pēc traumētiem jauniešiem, kuri traumas efektus ir spējuši vērst sev par labu. Vai man patika filma? Es neteiktu, ka biju sajūsmā. Vai man patika mūzika, par kuru visi tik pozitīvi runā? Neuzskatu, ka tas bija kas īpašāks par interesanta cilvēka mūzikas kolekciju. Īsumā stāsts par jaunieti, kurš netīšām nozaga mašīnu ar prāvu naudas summu bagātam noziedzniekam, un nu jaunietim ir jāatstrādā visa naudas summa un jāuzņemās ilgstošas un grūtas saistības pēc bērnībā piedzīvotās traumas, nemaz nerunājot par to, ka pa vidu vēl trāpās jaukulīte, kura mūziku jūt līdzīgi kā galvenais varonis, nu un galu galā viņi nolemj bēgt. Goda vārds, tūlīt apraudāšos. Filma noteikti ir reklamētāka vairāk nekā vajadzētu, no kā rodas iespaids, ka tas nu gan ir kaut kas nereāli kruts, piedzīvojumiem bagāts un ar tik izsmalcinātu mūzikas gaumi, un ka to ir vērts gan noskatīties, gan noklausīties. Muļķības. Es neatpūtos, skatoties filmu, es neatradu nevienu dziesmu, kuru gribētu vēlreiz noklausīties, tāpēc – aizejiet labāk uz teātri, vismaz lietderīgāk iztērēsiet naudiņu.


«EN» Baby Driver

Looks like world is starving for traumatized young people who were able to turn effects of trauma for their goods. Did I like the movie? I wouldn’t say that I was delighted. Did I like the music about which everybody is talking so positively? I don’t think that it was something more special than an interesting person’s music collection. Briefly it is a story of a young man who stole a car with a large amount of money by accident from rich criminal, and now he has to pay by working all the amount and also to assume long and tough responsibilities after trauma experienced in the childhood, not to mention about the cuty who occurs in the middle and who feels the music in the same way as central character does, and after all they decide to run away. I swear I will start to cry. Movie definitely is more advertised than it has to be, so you get an impression that it is something really cool, full of adventure and with an exquisite musical taste; that it is worth watching and listening. Nonsense. I didn’t rest while watching the movie, I didn’t find any new song that I would like to listen again, therefore – go better to the theatre, at least you will spend money more usefully.

The Great Wall

Režisors: Yimou Zhan
Aktieri: Matt Damon, Tian Jing, Willem Dafoe
Balvas: –
Žanrs: Piedzīvojumu filma, fantāzija
Valsts: Ķīna, ASV
Gads: 2017
Atzīme: 8/10

Ņemot vērā, ka es ne sevišķi daudz zinu par mītiem, it īpaši tiem, kas skar tālos austrumus, tad šī filma labi noder vismaz ar vienu aci, bet palūkoties vēl vienā sfērā, kuru var pētīt un pētīt, un pētīt. Krāšņa filma par tālajām 1.gadsmita beigām un 2.gadsimta sākumu, kurā rāda Sunu Dinastiju – valdību, kurā pirmo reizi cilvēces vēsturē tika izmantota nauda papīra formā, kad beidzot saprata, kur ir ziemeļi, izmantojot kompasu, un kad pirmo reizi redzēja savām acīm “melnā pūdera” jeb šaujampulvera iespējas. Būtībā filmā viss norisinās tieši “melnā pūdera” dēļ. Es biju pārsteigta par cilvēku izdomu, cīnoties ar monstriem un visvairāk par to, ka bija jūtams, ka darbs paveikts atbildīgi, pārdomājot iespējami daudz detaļu un iespējas, kā izmantot to, kas tev reāli ir. Man patika, ka galvenajai lomai izvēlējās Metu Deimonu, lai gan viņa eiropeiskā seja stipri grieza acis uz ķīniešu fona, man patika izvēlētā taktika spēlēšanā, un, protams, tas, ka vadone bija sieviete, lai gan nedaudz pameklējot, neatradu informāciju, ka šajās valdība bija arī sieviešu karaspēks un it sevišķi sieviete – ģenerālis. Lai vai kā iesaku pamielot acis, jo tā patiešām ir vērtīga piedzīvojumu filma!

Now You See Me 2

Režisors: Jon M. Chu
Aktieri: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson
Žanrs: piedzīvojumu filma
Valsts: ASV
Gads: 2016
Atzīme: 7/10


«LV» Krāpšanas ilūzija 2

Klāt visiem gaidītā filma par krāpšanu! Godīgi? Nu, manuprāt, pavisam cita filma. It kā likumsakarīgi, ka turpinājums ir veidots tieši šāds, kur katrs dabūj pa nopelniem, bet es gaidīju ko citu. Man likās, ka būs daudz interesantu triku, kāds krāpšanas manevrs, kas izsauks izbrīnu u.c.lietas. Reāli, filmā ir garš ievads, diezgan garš iztirzājums un saspringtas beigas. Un lai gan es neesmu starā par filmu, filmas beigās es biju lepna par galvenajiem varoņiem. Starp filmas varoņiem nekādu izmaiņu, izņemot to, ka tagad rudmates vietā ir traka brunete, bet nu, acīmredzot, cits režisors, citas patikšanas. Viennozīmīgi varu teikt divas lietas. Pirmkārt, otrā filma noteikti neplūks tādas lauru lapas kā pirmā, lai gan otrajā ir āķīgāka krāpšana. Otrkārt, 100 punkti turpinājumam būs turpinājums. Noskaties, ja esi redzējis pirmo daļu.