Wild

Režisors (Director/Режиссер): Jean-Marc Vallée
Aktieri (Stars/Актёры): Reese Witherspoon, Laura Dern, Gaby Hoffmann
Žanrs (Genre/Жанр): drāma (drama/драма), biogrāfija (biography/биография), piedzīvojumu filma (action/приключения)
Valsts (Country/Страна): ASV (USA/США)
Gads (Year/Год): 2015
Atzīme (Rate/Оценка): 7/10

Oskara nominācija kategorijā “labākā aktrise” (2015)! Nominated for Oscar in category “actress in leading role” (2015)! Номинация на Оскар в категории “лучшая актриса” (2015)!


«LV» Mežone

Es gaidīju kaut ko vairāk. Man likās, ka ir absolūti loģiski, ka meitēns, kam bijuši gana spēcīgi traģiski un dramatiski notikumi dzīvē, iziet ceļu, lai atkal to pārdzīvotu, lai atkārtoti kaut ko saprastu vai pilnīgi pieliktu pārdzīvojumam punktu. Es vairāk cienītu un cildinātu stāstu, ja galvenā varone pēc pārgājiena saprastu vairāk, nevis piedzīvotu vairāk. Nu, kā Jēzus savā pārgājienā, ja esam pavisam tieši. Galvenā aktrise nospēlēja labi, reālistiski, bet viendabīgi, un varbūt tāpēc konkurencē par Oskaru zaudēja Julianne Moore (filma Still Alice). Daudzi raksta, ka šī ir ļoti reālistiska filma un neliela daļa manis tam piekrīt, un tas ir pietiekami, lai teiktu, ka filma patiks visiem tiem, kas ir sevis paša meklējumos. Vienalga, vai ir bijuši smagāki vai vieglāki pārdzīvojumi, vai to nav bijis vispār, šķiet, katrs atradīs kaut kādu citātu vai skatienu, kas atbildēs uz kādu neatbildētu jautājumu. Filmā ir arī diezgan daudz skaistu dabas skatu, tā kā kopumā darbs attaisno cerības – tu ej pārgājienā un tu kaut ko saproti, jo daba tev liek atvērt acis uz plašo pasauli, kurā pats sev nosaki robežas. Stabils 7!


«EN» Wild

I waited for something more. I thought that it’s absolutely logical that a girl, who had powerful tragic and dramatic events in her life, goes trough the way to feel again everything, to understand something or to completely finish her past-life experience. I would respect and glorify the story more if the main actress would understand more not just experience it. I mean, like Jesus in his way, if we are saying it straight. The main actress played well, realistic but uniformly, and maybe therefore she lost the Oscar to Julianne Moore (movie Still Alice). Most of reviewers say that movie is very realistic and a small part of me agrees to that, and that’s enough to say, that people who are searching themselves will love the movie. And no matter if you had heavier or lighter experiences, or none of them, it seems that everyone will find a phrase or a glance that will answer on an unanswered question. There are a lot of nature sights so overall the work justifies expectations – you go hiking and you understand something because nature causes you to open eyes on the wide world in which you define your own boundaries. Stable 7!


«RUS» Дикая

Я ждала чего-то больше. Мне показалось абсолютно логично, что девчонка, у которой в жизни произошли трагические и драматические событие, проходит дорогу, чтобы еще раз пережить события, чтобы еще раз что-то понять или просто поставить точку пережитому. Я больше бы уважала и хвалила историю если бы главная героиня после похода поняла бы больше, а не пережила бы больше. Ну, как Иисус в своём походе, если уж совсем в лоб говорить. Главная героиня сыграла хорошо, реалистично, хоть и однообразно, и может поэтому в конкуренции за Оскар проиграла Julianne Moore (фильм Всё ещё Э́лис). Многие пишут, что фильм очень реалистичен и частичка меня согласна с этим, и этого достаточно, чтобы сказать, что фильм понравится всем тем, кто находится в поисках себя. Всё равно были ли более или менее тяжелое переживания, или их не было вообще, кажется, что любой найдет какую-нибудь цитату или взгляд, который ответит на какой-нибудь неотвеченный вопрос. В фильме так же и много красивых пейзажей, так что в целом работа оправдывает надежды – ты идёшь в поход и ты что то понимаешь, так как природа открывает тебе глаза на широкий мир, в которым ты сам ставишь себе границы. Стабильная 7!

Advertisements

Jackie

Režisors (Режиссер): Pablo Larraín
Aktieri (Актеры): Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig
Žanrs (Жанр): Biogrāfija (биография), drāma (драма)
Valsts (Страна): Ķīna (Китай), ASV (США)
Gads (Год): 2016
Atzīme (Оценка): 7/10

3 Oskara nominācijas! 3 номинации на Оскар!

«LV» Džekija

Ziniet, sievietēm reizēm ir vēlme nopirkt ļoti skaistas un neadekvāti dārgas kurpes, kuras uzvelk vienu reizi. Tad nu par šo filmu ir tas pats. Filma vienai reizei. Un ne tāpēc, ka stāsts smags, bet tāpēc ka nofilmēts smagi un tāpēc ka mūzika visas filmas garumā tur sasprindzinājumu ar augstajām notīm.
Portmane ir malacīte, viņa absolūti abstrogējās, lai nospēlētu sabiedrībā pazīstamu personu – Džekiju Kenediju – viņas droši vien smagākajā dzīves posmā, zaudējot vīru. Viņā nekas nepalika no viņas pašas, kā tikai ķermenis; es pat teiktu, ka Portmane pārspēja pati sevi, kas gan nebūtu brīnums, jo lomu viņai piedāvāja jau 2012.gadā, bet tikai 2015.gadā to apstiprināja. Žēl, ka viņa nedabūja Oskaru, jo šeit ir par ko uzslavēt.
Interesanti arī ir tas, ka patiesībā sākumā bija doma veidot mini-seriālu, kura režisors tad būtu Spīlbergs, bet viņš atteicās, un nu piedāvāja galīgi nepierezējušam biogrāfijas veidošanā čīlietim Pablo pastrādāt. Pablo piekrita, lai gan sākotnēji viņam nebija nekādas intereses Džekijas personībā. Un ticiet vai nē, filma rada gluži pretēju viedokli.
Es nevaru neatzīmēt tērpus. Pasaule jau sen runā par Džekijas stilu un māku būt laikā un vietā pareizi apģērbtai un šķita, ka mode ir lielākais, kas viņu interesē, taču tas ir tikai labi izvēlēts rāmis, ko rādīt publikai. Filmā parādās Portmanes izpildīts pārdzīvojums, nostāja, skaidrība domās, galīgi cita iekšējā pasaule.
Un vēl. Filma daļēji ir balstīta uz reāli notikušu interviju, tāpēc es gribētu pateikt paldies filmas iesaistītajai komandai par to, ka nepalaida garām šķietami nevienu rindiņu.


«RU» Джеки

Знаете, у женшин порой возникает желание купить очень красиву и не адекватно дорогою обувь, котору надевают один раз. Так вот тоже самое и с этим фильмом. Фильм на один раз. И не потому что история тяжелая, а потому что снято тяжело и потому что музыка с высокими нотами держит напряжение во время всего фильма.
Портман молодец, она абсолютно абстрогировалась что бы с играть знакомого обществу человека – Джеки Кеннеди – скорее всего в самое тяжелое время своей жизни, потеряв мужа. В ней не осталось ничего от ее самой, как только тело, я бы сказала что Портман превзошла саму себя, что не было бы чудом так как роль ей предложили уже в 2012 году и только в 2015 ее утвердили. Жаль что она не получила Оскар, так как здесь есть за что похвалить.
Интересно и то что изначально была идея сделать мини сериал, режиссер которого был бы Спилберг, но он отказался и совсем не опытному в создание биографических фильмов чилийцу Пабло предложилил поработать. Пабло согласился, хотя с начало у него не было не какокго интереса в персонаже Джеки. Но верти или нет, фильм создает совершенно противоположное мнение.
Не могу не отметить наряды. Мир уже давно обсуждает стиль Джеки и умение быть в правельное время правельно одетой, и казалось что восновном мода ее интересует, но эта только хорошо выбранная рама, котору показывают публике. В фильме появляется переживание сыгранное Портман, позиция, ясность мысли, и наконец, абсолютно другой внутренний мир.
И еще. Фильм отчасти основывается на полное интервью, но я бы хотела бы сказать спасибо команде создающий фильм за то что кажется не упустила не одного рядочка.

Pawn Sacrifice

Režisors: Edward Zwick
Aktieri: Tobey Maguire, Liev Schreiber, Peter Sarsgaard
Žanrs: biogrāfija, drāma
Valsts: ASV, Kanāda
Gads: 2015
Atzīme: 8/10

«LV» Upurējot bandinieku

Es biju pārsteigta, ka līdz šim es neesmu neko dzirdējusi par šo cilvēku un ka šis stāsts ir noticis salīdzinoši nesenā pagātnē. Man patika Tobey spēle, galīgi nesaprotu, kāpēc filma ir tik maz-atzīta. Tobey ir pelnījis kā minimums uzslavu; viņa spēle nebija aizraujoša, bet ļoti ticama, un aktieru izvēle šajā filmā galīgi nav peļama. Atzīšos, ka filma ir smaga, vienveidīga, blāva, ilgi skatāma, bet ko gan var vēlēties no šaha, kur laukumi ir melnbalti. Man patika un nepatika personāžs, viņš reizē ir tik parasts un iedomīgs, un viņa augstprātība parādās tikai vārdos un prasībās, bet ne uzvedībā. Es pēdējā laikā stipri aizdomājos par idejas “sēklu”, kura, ja to nekontrolē, sāk pāraugt nenormālā fantāziju plūsmā, kura bieži vien ir tālu no realitātes. Šajā filmā šī “sēkla” parādās kā šizofrēnija un ģeniālisms reizē, turklāt tik smagā starpvalstu attiecību laikā. Tādi stāsti kā šis mani uzrunā. Sagribējās pat iemācīties spēlēt šahu! Iesaku dziļdomātājiem.

The Intouchables

Režisori: Olivier Nakache, Eric Toledano
Aktieri: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny
Balvas: 7 balvas, 9 nominācijas
Žanrs: Biogrāfiska komēdija
Valsts: Francija
Gads: 2011
Ilgums: ~2h
Atzīme: 9/10
Skatītos vēlreiz? – Jā

Negaidīti pārsteidza šī filma. Esmu dzirdējusi daudz labas atsauksmes par šo darbu, bet negaidīju, ka arī pati būšu starp tām, kura ieteiks to citiem. Ļoti žēl, ka nav tāda veida „Oskara” balvas, kuru varētu piešķirt filmai. Darbam pietrūkst mazumiņš līdz 10, bet citādi tā ļoti kolosāli, izteikti, patiesi izspēlē 3 sabiedrībā mīdītas idejas – invaliditāte, tuva dvēsele un afroamerikāņi. Man ļoti patika, kā režisors parādīja, ka neatkarīgi no ādas krāsas, no statusa vai no fiziskās spējas, visas vajadzības tik un tā slēpjas mūsu galvā un dvēselē, un neatkarīgi no tā, esi tu ar kājām vai bez, tu tomēr esi cilvēks un gribi, lai pret tevi izturas kā pret cilvēku. Diemžēl bez naudas šis darbs nespētu tik izteikti parādīt cilvēka vajadzību.

Iesaku noskatīties, ja esi iestrēdzis stereotipos.