Anna Karenina

Režisors (Director/Режиссер): Joe Wright
Aktieri (Stars/Актёры): Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson
Žanrs (Genre/Жанр): drāma (drama/драма), romantiska filma (romance/романтический фильм)
Valsts (Country/Страна): Lielbritānija (UK/ Великобритания)
Gads (Year/Год): 2012
Atzīme (Rate/Оценка): 8/10


«LV» Anna Kareņina

Maz pazīstams režisors, kura filmu saraksts neiespaido un neliek domāt par pēkšņu šedevru radīšanu, tomēr ir spējis mani pārsteigt ar savu ideju par scenārija atainošanu. Es skatījos filmu un brīžiem likās, kas es esmu teātrī, izmantotās dekorācijas un šajā gadījumā to mazums ļoti labi pasvītroja scēnas dzidrumu, pēkšņa visu tēlu „sasalšana” pastiprināja galvenā varoņa emocijas, pat ja aktieris nav spējis to skaidri nospēlēt, apģērbs un tā daudzveidība šokēja. Man ļoti simpatizē veids, ar kādu režisors ir spējis izrādīt cieņu pret nemirstošu Ļ.Tolstoja darbu. Protams, filma tikai daļēji ataino visus varoņa pārdzīvojumus un domas, ir daži saraustīti, ne līdz galam saprotami izspēlēti momenti, arī ar Keiras darbu es neesmu pilnībā apmierināta, jo daudzus žestus un skatienus esmu novērojusi arī citās filmās, bet kopumā filma parāda pašu galveno – sabiedrības noteikumus un konfliktu starp paša vēlmēm un mēģinājumu iekļauties vai pakļauties sabiedrības uzskatiem. Ir vērts noskatīties!


«RUS» Анна Каренина

Мало известный режиссер, список которого не впечатляет и не заставляет думать о внезапном создание шедевра, всё же смог меня удивить идей об отображение сценария. Я смотрела фильм и порой мне казалось, что я в театре, использованные декорации и в этом случае их не большое количество очень хорошо подчеркнули чёткость сцены, внезапное замирание всех актёров усилила эмоции главного героя, даже если актёр не смог понятно их сыграть, наряди и их количество впечатляет. Мне очень симпатизирует способ с помощью которого режиссёр смог высказать свое уважение к не умирающей работе Л.Толстого. Конечно, фильм только частично отображает все эмоции и переживания главных героев, есть пару до конца не сыгранных моментов, с игрой Кейры я не вполне довольна, так как многие жесты и взгляды я уже видела в других фильмах, но в целом фильм отображает самое главное – правила общества и конфликт между своими желаниями и попыткой вписаться или подчинится мнению общества. Фильм стоит того чтобы посмотреть!

Advertisements

Fifty Shades Darker

Režisors (Director/Режиссер): James Foley
Aktieri (Stars/Актеры): Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson
Žanrs (Genre/Жанр): Drāma (drama/драма), romantiska filma (romance/романтический фильм)
Valsts (Country/Страна): Ķīna (China/Китай), ASV (USA/США)
Gads (Year/Год): 2017
Atzīme (Rate/Оценка): 7/10


«LV» Tumsa piecdesmit nokrāsās

Nu ko, tik salda filma, ka baidos par diabētu. Greja nokrāsas patiešām kļuvušas tumšākas.
Tumšākā versijā ieraudzīsiet samākslotās seksa scēnas no Dakotas puses, 3 jaunus un spēcīgus tēlus, nedaudz asu izjūtu un mazliet seksa rotaļlietu, kā arī ļoti vilinošu pasakas turpinājumu par bagātu puisi un parastu meiteni, kura ir patstāvīga un pastāvīgā nesaprašanā, un nēsā stipri apžmiegtas, bet skaistas drēbes.
Ja pirmā filma atstāja svaiguma efektu kino industrijā, tad otrā filma tikai paturpināja pusaudžu stāstu, kuru, kā autore rāda, var izjust arī 25 gadīgie.
Es teiktu, ka dialogi ir zem kritikas robežas. Es vēl nepazīstu nevienu tik bagātu cilvēku kā Grejs, bet es neticu, ka bagātie tā runā. Starp citu par naudu – šiks un fons šajā filmā būtībā ir pat svarīgāks nekā paši aktieri un viņu spēle, un, ja apnīk skatīties uz vienām un tām pašām emocijām dažādās situācijās, tad vismaz var novērtēt interjeru.
Es daudz labprātāk gribētu redzēt to pašu filmu, ja tai tiktu pielikts neatkarīgs vīrieša viedoklis. Pirmajai daļai scenāriju autores ir sievietes, otrajai grāmatas rakstniece un viņas vīrs, bet filma tāpat ir pārāk meitenīga.
Šīs filmas beigas skaidri norāda uz turpinājumu, un, ja internets nemelo, tad tāds iznāks 2018.gada ziemā. Nez vai jaunajā filmā parādīsies abu kopējais bērns…?


«RU» На пятьдесят оттенков темнее

Ну что, настолько сладкий фильм, что боюсь за диабет. Оттенки Грея и вправду стали темнее. В темной версии увидите неестественные сексуальные сцены со стороны Дакоты, 3 новых и сильных персонажей, немного острых ощущении и чуть-чуть игрушек для секса. А так же продолжение очень заманчивой сказки про богатого мальчика и простую девушку – самостоятельную, но в постоянным непонимание, которая носит сильно обтянутую, но красивую одежду.
Если первый фильм оставил эффект свежести в кино индустрии, то второй фильм только продолжил историю подростков, которую как показывает нам автор могут почувствовать и 25 летании. Я бы сказала что диалоги вне какой либо критики. Я еще не знаю не одного на столь богатого человека, но я не верю, что богатые так разговаривают. И кстати о деньгах –  шик и фон в этом фильме даже важнее чем сами актеры и их игра, и если надоедает смотреть на одни и те же эмоции в разных ситуациях, тогда хотя бы можно оценить интерьер.
Я бы с удовольствием хотела бы посмотреть этот же фильм, если бы к нему был бы приложено мнение независимого мужчины. Авторы сценария первой части женщины, второй – автор книжки и ее муж, но, однако фильм все равно слишком девчачий.
Конец этого фильма нам ясно указывает на продолжение, и если интернет не врёт, то оно выйдет зимой 2018 года. Интересно, появится ли их обший ребёнок в новым фильме…?


«EN» Fifty shades darker

So, the movie is so sweet that I’m afraid about diabetes. The shades of Grey really became darker. In darker version you will see stilted sex scenes from Dakota side, 3 new and strong characters, a bit of sharp senses and a bit of sex toys, and also an allured fairytale continuation about rich boy and ordinary girl who is independent and in a constant misunderstanding, and wears tight fitting but beautiful clothes.
If first movie left a fresh effect in movie industry then the second only continued a teenage story that as author shows can be felt by 25 years old. I would say that dialogs are under the criticism border. I don’t know yet such a rich person but I don’t believe that rich people are talking like that. By the way – chic and background is more important than the actors and their play, and if you’re bored to watch the same emotions in different situations then you can at least appreciate the interior.
I would prefer see the same movie if an opinion of an independent man would be added. In first movie scriptwriters are women, in second – the author of the book and her husband but the movie is still too girlish.
The ending of the movie clearly shows that there is going to be a third part, and if internet is not lying, then we can expect it in winter 2018. Interesting if there would be a common child from both of them…?

Allied

Režisors: Robert Zemeckis
Aktieri: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris
Balvas: 1 Oskara nominācija par kostīmiem un 9 citas nominācijas
Žanrs: Drāma, romantika
Valsts: ASV, Lielbritānija
Gads: 2016
Atzīme: 7/10

Jauna filma ar labiem aktieriem par gandrīz vai jauku tēmu. Filmā rādītie notikumi norisinās 2.Pasaules kara laikā, kad ārā nemiers, kad pildi citu dotos uzdevumus, sevišķi nepiedomājot un neuzdodot jautājumus. Divi sveši cilvēki satiekas un nospēlē, ka ir vīrs ar sievu un –voilā – viņu stāsts pārtop īstenībā. Skaisti, mierīgi un nemierīgi reizē, filma ar diviem galvenajiem notikumiem divu nopietnu cilvēku dzīvēs. Es neteiktu, ka es esmu starā par filmu, turklāt, manuprāt, līdzīga tēmas jau ir izspēlētas, bet filmai piemīt šarms, jo lomās ir Marijona un Breds, un šie abi jau nu nespēlē slikti. Izpausties te gan nebija kur, bet varbūt arī nevajadzēja, galu galā rādīts laiks, kad cilvēki bija emocionāli tukši, turklāt tādā laikā emocijas rādīt bija vulgāri. Kas patiešām filmā ir novērtēts, tad tie ir kostīmi. Skatījos un laizījos. Sagribējās pat iemācīties šūt…

Bridget Jones’s Baby

Režisors: Sharon Maguire
Aktieri: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey
Balvas:
Žanrs: komēdija, romantiska filma
Valsts: ASV, Lielbritānija, Francija
Gads: 2016
Atzīme: 9/10
Tēma: atklātība 40 gadu vecumā

Viņa ir atpakaļ! Ar nedaudz citu seju un svaru, bet viņa ir! Skeptiski, protams, izturējos pret turpinājumu, jo nācies daudzkārt vilties režisoru izdomā par to, ko tad vēl trakāku varētu izdarīt, lai turpinājums būtu vēl labāks par iepriekšējām filmām, bet šoreiz esmu patīkami pārsteigta. Pēdējā filma par Bridžitu ir bija 2004.gadā un nu pēc tik ilga klusuma perioda mēs beidzot varam gavilēt par noskatīšanās vērtu turpinājumu. Visa komanda ir malači, lieliski, ka nav pazaudēta pati Bridžitas būtība, ka ir pieticis izdomas jauniem smieklīgiem pavērsieniem (es smējos līdz asarām!), klupieniem un citām lietām, kuras tikai Bridžita var izdomāt veikt neīstajā laikā un vietā un absolūti par to neuztraukties. Man patika, ka filmā vairs nav naivums, kas ir bijis pirmajās divās daļās, un ka šis naivums tagad ir pārtapis par pieaugušu samierināšanos. Ir interesants pavērsiens par neredzēta tēla pievienošanu Patrick Dempsey personā un, protams, tā bēbju lieta… Kopumā es pievienojos bargajiem kritiķiem un saku: „Jā! Tas ir cienīgs Bridžitas Džounsas turpinājums” un man nez kāpēc šķiet, ka šim turpinājumam vēl tomēr sekos turpinājums.

How to be Single

Režisors: Christian Ditter
Aktieri: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann
Žanrs: Komēdija, romantiska filma
Valsts: ASV
Gads: 2016
Atzīme: 7/10


«LV» Kā būt vienai un laimīgai

Ja turpinās filmēt tādas filmas, sievietes un vīrieši kļūst ideālistiski un normālas attiecības pārstās eksistēt. Kam es piekrītu – tam, ka nav jāaizmirst par sevi, lai arī ko tur darītu, tam, ka jāizmēģina tas, ko vēlies, lai arī ko tu darītu, tam, ka visam eksistē robežas, lai arī ko tu darītu. Kam es nepiekrītu – ka visi pēkšņi iepazīstas tik interesantos veidos, ka cilvēkiem ir vienalga, kas notiek starp vīrieti un sievieti, par uzskatu, ka gulēt ar daudziem/visiem ir kruti, pamācoši, atslābinoši utt. u.tml. Nu, īsumā, par to arī ir filma. Es neteiktu, ka darbs ir super labs, bet nu var vietām pasmieties, aktierspēle kā jau amerikāņiem patīk – daudzās vietās pārspīlēta vai pārāk pareiza. Šis varētu būt no sērijas „Sekss un lielpilsēta”, kur visas ir tik ļoti neatkarīgas, ka nevienas attiecība nevar saglabāt. Kam patīk ideālistisks un romantiski stāsti, tiem noteikti patiks!